„Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Regulamin rekrutacji Uczestników i uczestnictwa – Ja w internecie
Deklaracja uczestnictwa – Ja w internecie
Formularz rekrutacyjny – Ja w internecie