Dofinansowanie do budowy przyłączy sieci wodociągowej jest najnowszym wśród tego typu rodzajów wsparcia oferowanych przez nasz samorząd. W jego ramach mieszkańcy mogą uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z: zakupem materiałów, które mają wpływ na uzyskanie efektu ekologicznego, robotami budowlano-montażowymi związanymi z usługą wykonania podłączeń budynku do sieci wodociągowej, nadzorami i obsługą geodezyjną.

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. Wnioski przedłożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Do pobrania:

Uchwała

Załącznik Nr 2 – Regulamin udzielania dotacji celowej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Regulaminu – pełnomocnictwo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu – wniosek o rozliczenie dotacji