Skarbnik Gminy
Sandra Anna Borowska

Kontakt
(87) 615 71 78
skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 12.00- 16.00
oraz od wtorku do piątku od 8.00- 10.00

Kontakt
(87) 615 71 78
wojt@gminabaniemazurskie.pl

Sekretarz Gminy
Edyta Płatosz

Kontakt
(87) 615 71 78