Program ten trwa już od 2015 roku, a w jego ramach realizowany może być m.in. demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie uzależnione jest od otrzymanej przez gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu – do 85% kosztów kwalifikowanych, pozostałe koszty ponosi właściciel nieruchomości.

Do pobrania:
Zarządzenie

Załącznik Nr 1 – wniosek o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Załącznik Nr 2 – deklaracja udziału własnego

Załącznik Nr 3 – oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik Nr 4 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej