Adres
ul. Sportowa 2, 19-520 Banie Mazurskie

Dyrektor
Agnieszka Ozimek

Godziny otwarcia

Telefon
87 615 79 05

Strona internetowa
https://www.facebook.com/GBP-Banie-Mazurskie-1574038906170596/
http://gbpbaniemazurskie.blogspot.com/

Instytucja kultury, która gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne oraz organizuje wydarzenia kulturalne.