Założeniem tego programu jest pomoc osobom w wyjściu z pogłębiającego się zadłużenia – udział w nim jest dobrowolny.

Osoba zainteresowana odpracowaniem zadłużenia czynszowego, składa w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia, według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1 do Programu).

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 7/2016