Możliwość składania wniosków o dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na obszarze gminy Banie Mazurskie istnieje już od 2016 roku.

Dotacje celowe mogą być udzielane osobom fizycznym do budynków zamieszkałych na obszarze gminy o ile nie ma możliwości podłączenia do gminnej sieci wodociągowej lub przyłączenie do sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 3000 zł.

Do pobrania:
Uchwała

Załącznik Nr 1 – wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 – zgłoszenie wykonania budowy