Wyszczególnienie
 Nazwisko i imię
 Dane kontaktowe
Numer pokoju
 Wójt Gminy  Kuliś Łukasz

(87) 615 71 72 w. 29

sekretariat@gminabaniemazurskie.pl

 6a
 Sekretarz Gminy

(87) 615 71 72 w. 30

sekretarz@gminabaniemazurskie.pl

 6b
 Skarbnik Gminy  Borowska Sandra

(87) 615 71 72 w. 22

skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

 12

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  Płatosz Edyta

 (87) 615 71 72 w. 27

e.platosz@gminabaniemazurskie.pl

 14

 Referat Organizacyjny (Or)

Stanowisko pracy do spraw kadr i oświaty. Katarzyna Engelbardt

(87) 615 71 72 w. 31

k.engelbardt@gminabaniemazurskie.pl

9

Sekretarka. Ułanowicz Magdalena

tel/fax (87) 615 71 72

(87) 615 71 78

sekretariat@gminabaniemazurskie.pl

6

Stanowisko pracy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw obronnych.  Wicha Aneta

(87) 615 71 72 w. 27

a.wicha@gminabaniemazurskie.pl

14

Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności.  Płatosz Edyta (87) 615 71 72 w. 27

e.platosz@gminabaniemazurskie.pl

14
Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej urzędu. Chmielewski Krzysztof

(87) 615 71 72 w. 28

k.chmielewski@gminabaniemazurskie.pl

3

Referat Finansowy (Fn)

Kierownik referatu. Borowska Sandra

(87) 615 71 72 w. 22

skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

12

Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej i podatku VAT. Bonewicz Iwona

(87) 615 71 72 w. 24

i.bonewicz@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw rozliczeń finansowych i działalności gospodarczej. Pińczak Iwona

(87) 615 71 72 w. 24

i.pinczak@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw rozliczeń finansowych płac i ewidencji majątku komunalnego. Bruś Martyna

(87) 615 71 72 w. 24

m.brus@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków. Zarzecka Marzena

(87) 615 71 72 w. 39

m.zarzecka@gminabaniemazurskie.pl

2

Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej. Przyborowska Żaneta

(87) 615 71 72 w. 39 z.przyborowska@gminabaniemazurskie.pl

2

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska (GKIŚ)

Kierownik referatu. Abramowicz Agnieszka

(87) 615 71 72 w. 25 a.abramowicz@gminabaniemazurskie.pl

16

Stanowisko pracy do spraw cmentarzy i transportu zbiorowego. Agnieszka Aniołowska

(87) 615 71 72 w. 25

a.aniolowska@gminabaniemazurskie.pl

16

Stanowisko do spraw mienia komunalnego i gospodarki mieszkaniowej. Urszula Żaborowska

(87) 615 71 72 w. 36 u.zaborowska@gminabaniemazurskie.pl

8

Stanowisko pracy do spraw budownictwa, architektury, inwestycji i zamówień publicznych.

7

Stanowisko pracy do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ochrony środowiska. Mohyła Anna

(87) 615 71 72 w. 33 a.mohyla@gminabaniemazurskie.pl

7

Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

(87) 615 71 72

Administrator systemów informatycznych (ASI). Chmielewski Krzysztof

(87) 615 71 72 w. 28 k.chmielewski@gminabaniemazurskie.pl

3