Wyszczególnienie
 Nazwisko i imię
 Dane kontaktowe
Numer pokoju
 Wójt Gminy(WG)  Kuliś Łukasz

(87) 615 71 78

sekretariat@gminabaniemazurskie.pl

 6a
 Zastępca Wójta Gminy
Irena Łobacz

(87) 615 71 78

zastepcawojta@gminabaniemazurskie.pl

 6b
 Skarbnik Gminy (Fn)
 Borowska Sandra Anna

(87) 615 71 78

skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

 12

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  Płatosz Edyta

 (87) 615 71 78 w. 27

e.platosz@gminabaniemazurskie.pl

 14

 Stanowiska samodzielne

Stanowisko pracy do spraw kadr i oświaty Engelbardt Katarzyna

(87) 615 71 78 w. 31

k.engelbardt@gminabaniemazurskie.pl

9

Sekretarka

tel/fax (87) 615 71 78

sekretariat@gminabaniemazurskie.pl

6

Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy i spraw obronnych  Wicha Aneta

(87) 615 71 78 w. 27

a.wicha@gminabaniemazurskie.pl

14

Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności  Płatosz Edyta (87) 615 71 78 w. 27

e.platosz@gminabaniemazurskie.pl

14
Stanowisko pracy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy Kondratowicz Piotr

(87) 615 71 78 w. 36

p.kondratowicz@gminabaniemazurskie.pl

8

Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej urzędu Dariusz Wronowski

(87) 615 71 78 w. 28

d.wronowski@gminabaniemazurskie.pl

3

Referat Finansowy (Fn)

Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Borowska Sandra Anna

(87) 615 71 78 w. 22

skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

12

Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej i podatku VAT Bonewicz Iwona

(87) 615 71 78 w. 24

i.bonewicz@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw rozliczeń finansowych i działalności gospodarczej Pińczak Iwona

(87) 615 71 78 w. 24

i.pinczak@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw rozliczeń finansowych płac i ewidencji majątku komunalnego Bruś Martyna

(87) 615 71 78 w. 24

m.brus@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków Domańska Magdalena

(87) 615 71 78 w. 39

m.domanska@gminabaniemazurskie.pl

2

Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej Przyborowska Żaneta

(87) 615 71 78 w. 39

z.przyborowska@gminabaniemazurskie.pl

2

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska (GKIŚ)

Kierownik Referatu/stanowisko pracy do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ochrony środowiska Mohyła Anna

 (87) 615 71 78 w. 33

a.mohyla@gminabaniemazurskie.pl

7

Stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych  Abramowicz Agnieszka

(87) 615 71 78 w. 25

a.abramowicz@gminabaniemazurskie.pl

 16
Stanowisko pracy do spraw cmentarzy i transportu zbiorowego Aniołowska Agnieszka

(87) 615 71 78 w. 25

a.aniolowska@gminabaniemazurskie.pl

16

Stanowisko do spraw mienia komunalnego i gospodarki mieszkaniowej Jolanta Zygmunt

(87) 615 71 78 w. 36

j.zygmunt@gminabaniemazurskie.pl

8

Stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej, inwestycji i funduszu sołeckiego Kalinowska Monika

(87) 615 71 78 w. 25

m.kalinowska@gminabaniemazurskie.pl

16

 Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze/pomoc administracyjna  Szumlańska Edyta

(87) 615 71 78 w. 33

e.szumlanska@gminabaniemazurskie.pl

33

Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

(87) 615 71 78

Administrator systemów informatycznych (ASI)

(87) 615 71 78 w. 28

3