Wśród możliwych do uzyskania dofinansowań jest dotacja celowa z budżetu Gminy Banie Mazurskie na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie.

Nabór wniosków z tym związanych prowadzony będzie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. Wysokość dotacji celowej wynosi: dla osób fizycznych – 2 000,00 zł, dla wspólnot mieszkaniowych liczących nie więcej niż 7 lokali – 3 000,00 zł, dla wspólnot mieszkaniowych liczących powyżej 7 lokali – 4 000,00 zł.

Do pobrania:

Uchwała

Załącznik Nr 1 – wniosek o udzielenie dotacji celowej

Załącznik Nr 2 – upoważnienie

Załącznik Nr 3 – wniosek o rozliczenie dotacji

Regulamin udzielania dotacji