Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
Gminna Biblioteka Publiczna