Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie Patronatu Wójta Gminy Banie Mazurskie jest organizator danego przedsięwzięcia.

Wyżej wymienionym patronatem objęte mogą być wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia (kulturalne, sportowe, edukacyjne, turystyczne, turnieje, zawody, wyścigi, konkursy, targi itp.) o znaczeniu i zasięgu gminnym oraz ponadgminnym.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 54/2016
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2016
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2016
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2016