PROGRAM PN. „WSPIERAJ SENIORA”

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM PN. „WSPIERAJ SENIORA”

DOFINANSOWANIE:

10 532 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

13 165 ZŁ

 

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19,
  • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.