PROGRAM PN. „WSPIERAJ SENIORA”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM PN. „WSPIERAJ SENIORA”

DOFINANSOWANIE:

10 532 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

13 165 zł

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19,
  • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

„BUDOWA KOSTNICY I KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BANIACH MAZURSKICH”

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA PROJEKTU JEST FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOFINANSOWANIE:

500 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

873 001,00 zł

Zadanie ma na celu zapewnienie podstawowej potrzeby społeczności, związanej z godnym pożegnaniem oraz pochówkiem najbliższych.


„UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W MSC. LISY”

DOFINANSOWANIE:

143 556,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

223 869,31 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020.


„UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU „SENIOR +” W MIEJSCOWOŚCI WRÓBEL, GMINA BANIE MAZURSKIE”

DOFINANSOWANIE:

124 998,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

246 128,03 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020.