Wyszczególnienie

Nazwisko i imię

Dane kontaktowe

Numer pokoju

Wójt Gminy Kuliś Łukasz

(87) 615 71 72 w. 29 sekretariat@gminabaniemazurskie.pl

6a

Sekretarz Gminy Łobacz Irena

(87) 615 71 72 w. 30 sekretarz@gminabaniemazurskie.pl

6b

Skarbnik Gminy Biłas Władysław

(87) 615 71 72 w. 22 skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

12

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Zastępcca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Płatosz Edyta

(87) 615 71 72 w. 27 e.platosz@gminabaniemazurskie.pl

14

Referat Organizacyjny (Or)

Kierownik referatu.

Stanowisko pracy do spraw kadr i oświaty.

Engelbardt Katarzyna

(87) 615 71 72 w. 31

k.engelbardt@gminabaniemazurskie.pl

9

Sekretarka. Aneta Wicha

tel/fax (87) 615 71 72

(87) 615 71 78

sekretariat@gminabaniemazurskie.pl

6

Stanowisko pracy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw obronnych.

(87) 615 71 72 w. 31

9

Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności.  Płatosz Edyta (87) 615 71 72 w. 27 e.platosz@gminabaniemazurskie.pl 14
Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej urzędu. Chmielewski Krzysztof

(87) 615 71 72 w. 28 k.chmielewski@gminabaniemazurskie.pl

3

Referat Finansowy (Fn)

Kierownik referatu. Biłas Władysław

(87) 615 71 72 w. 22 skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

12

Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej i podatku VAT. Bonewicz Iwona

(87) 615 71 72 w. 24 i.bonewicz@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw rozliczeń finansowych i działalności gospodarczej. Pińczak Iwona

(87) 615 71 72 w. 24 i.pinczak@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw rozliczeń finansowych płac i ewidencji majątku komunalnego. Kapuśniak Olga

(87) 615 71 72 w. 24 o.kapusniak@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków.

(87) 615 71 72 w. 39

2

Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej. Przyborowska Żaneta

(87) 615 71 72 w. 39 z.przyborowska@gminabaniemazurskie.pl

2

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska (GKIŚ)

Kierownik referatu. Abramowicz Agnieszka

(87) 615 71 72 w. 25 a.abramowicz@gminabaniemazurskie.pl

16

Stanowisko pracy do spraw cmentarzy i transportu zbiorowego. Żaborowska Urszula

(87) 615 71 72 w. 36

u.zaborowska@gminabaniemazurskie.pl

8

Stanowisko do spraw mienia komunalnego i gospodarki mieszkaniowej. Madej-Tarasiewicz Katarzyna

(87) 615 71 72 w. 36 k.madejtarasiewicz@gminabaniemazurskie.pl

8

Stanowisko pracy do spraw budownictwa, architektury, inwestycji i zamówień publicznych. Połubiejko Czesław

(87) 615 71 72 w. 33 c.polubiejko@gminabaniemazurskie.pl

7

Stanowisko pracy do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ochrony środowiska. Mohyła Anna

(87) 615 71 72 w. 33 a.mohyla@gminabaniemazurskie.pl

7

Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

(87) 615 71 72 w. 31

9

Administrator systemów informatycznych (ASI). Chmielewski Krzysztof

(87) 615 71 72 w. 28 k.chmielewski@gminabaniemazurskie.pl

3