Wyszczególnienie
 Nazwisko i imię
 Dane kontaktowe
Numer pokoju
 Wójt Gminy(WG)  Kuliś Łukasz

(87) 615 71 78 w. 29

sekretariat@gminabaniemazurskie.pl

 6a
 Sekretarz Gminy (SG)
Barbara Woźniak

(87) 615 71 78 w. 30

sekretarz@gminabaniemazurskie.pl

 6b
 Skarbnik Gminy (Fn)
 Borowska Sandra Anna

(87) 615 71 78 w. 22

skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

 12

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  Płatosz Edyta

 (87) 615 71 78 w. 27

e.platosz@gminabaniemazurskie.pl

 14

 Referat Organizacyjny (Or)

Stanowisko pracy do spraw kadr i oświaty. Engelbardt Katarzyna

(87) 615 71 78 w. 31

k.engelbardt@gminabaniemazurskie.pl

9

Sekretarka. Domańska Magdalena

tel/fax (87) 615 71 78

sekretariat@gminabaniemazurskie.pl

6

Stanowisko pracy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw obronnych.  Wicha Aneta

(87) 615 71 78 w. 27

a.wicha@gminabaniemazurskie.pl

14

Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności.  Płatosz Edyta (87) 615 71 78 w. 27

e.platosz@gminabaniemazurskie.pl

14
Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej urzędu. Chmielewski Krzysztof

(87) 615 71 78 w. 28

k.chmielewski@gminabaniemazurskie.pl

3

Referat Finansowy (Fn)

Kierownik referatu. Borowska Sandra Anna

(87) 615 71 78 w. 22

skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

12

Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej i podatku VAT. Bonewicz Iwona

(87) 615 71 78 w. 24

i.bonewicz@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw rozliczeń finansowych i działalności gospodarczej. Pińczak Iwona

(87) 615 71 78 w. 24

i.pinczak@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw rozliczeń finansowych płac i ewidencji majątku komunalnego. Bruś Martyna

(87) 615 71 78 w. 24

m.brus@gminabaniemazurskie.pl

11

Stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków. Zarzecka Marzena

(87) 615 71 78 w. 39

m.zarzecka@gminabaniemazurskie.pl

2

Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej. Przyborowska Żaneta

(87) 615 71 78 w. 39

z.przyborowska@gminabaniemazurskie.pl

2

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska (GKIŚ)

Kierownik referatu. Abramowicz Agnieszka

(87) 615 71 78 w. 25

a.abramowicz@gminabaniemazurskie.pl

16

Zastępca Kierownika referatu.

Stanowisko pracy do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ochrony środowiska.

 Mohyła Anna

 (87) 615 71 78 w. 33

a.mohyla@gminabaniemazurskie.pl

 7
Stanowisko pracy do spraw cmentarzy i transportu zbiorowego. Aniołowska Agnieszka

(87) 615 71 78 w. 25

a.aniolowska@gminabaniemazurskie.pl

16

Stanowisko do spraw mienia komunalnego i gospodarki mieszkaniowej. Żaborowska Urszula

(87) 615 71 78 w. 36

u.zaborowska@gminabaniemazurskie.pl

8

Stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej, inwestycji i funduszu sołeckiego. Kalinowska Monika

(87) 615 71 78 w. 33

m.kalinowska@gminabaniemazurskie.pl

7

Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

(87) 615 71 78

Administrator systemów informatycznych (ASI). Chmielewski Krzysztof

(87) 615 71 78 w. 28

k.chmielewski@gminabaniemazurskie.pl

3