Skarbnik Gminy
Sandra Anna Borowska

Kontakt
(87) 615 71 78, (87) 615 71 72, (87) 615 71 79
wew. 22
skarbnik@gminabaniemazurskie.pl

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 12.00- 16.00
oraz od wtorku do piątku od 8.00- 10.00

Kontakt
(87) 615 71 78, (87) 615 71 72, (87) 615 71 79
wew. 29
wojt@gminabaniemazurskie.pl

Sekretarz Gminy
Barbara Woźniak

Przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania

Kontakt
(87) 615 71 78 (87) 615 71 72, (87) 615 71 79
wew. 30
sekretarz@gminabaniemazurskie.pl