Możliwość składania wniosków o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Banie Mazurskie istnieje już od 2016 roku.

Dotacje celowe mogą być udzielane osobom fizycznym do budynków zamieszkałych na obszarze gminy, w odniesieniu do nieruchomości, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 3000 zł.

Do pobrania:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/2016
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/2016
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/95/2016